FAQ KONVOKESYEN KE-48

Penangguhan Majlis Konvokesyen Ke-48 Universiti Kebangsaan Malaysia

Tarikh sebenar Majlis Konvokesyen ke-48 UKM yang dijangka akan diadakan pada awal tahun 2021 akan dimaklumkan kemudian.

Pusat Pengurusan Akademik (Prasiswazah)

Pusat Pengurusan Akademik (Pascasiswazah)

Pusat Kembangan Pendidikan