Kenyataan Rasmi Pengurusan Krisis di UKM

Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.16/2020: Pemakluman Awal Penutupan Sementara Bekalan Elektrik Di Kampus UKM pada 12 hingga 16 Jun 2020Muat turun
Pindaan Pemakluman Awal Penutupan Sementara Bekalan Elektrik Di Kampus UKM pada 27 Mac hingga 31 Mac 2020Muat turun
Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.12/2020: Pemakluman Awal Penutupan Sementara Bekalan Elektrik Di Kampus UKM pada 27 Mac hingga 31 Mac 2020
Muat turun