Terkini !

1 Jun 2020
Pemakluman Awal Penutupan Sementara Bekalan Elektrik Di Kampus UKM pada 12 hingga 16 Jun 2020.
Baca di sini

KRISIS

Universiti memohon kerjasama semua pihak bagi kelancaran segala urusan berkaitan perkara ini. Pihak PTj boleh mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan kerja-kerja pembaikan elektrik ini kepada Encik Mohamad Shahril Hussain, Ketua Unit Elektrik, Prasarana-UKM (03-8921 3085/5078) manakala pertanyaan berkaitan pelajar boleh diajukan kepada En. Khaizulnizam Mohamad Zuldin, Timbalan Pengarah, Pusat Perumahan Pelajar (03-8921 4367).

PEKELILING

Kenyatan Rasmi Mengenai COVID-19 di UKM

Baca di sini

FAQ

Soalan Lazim Berkaitan Pengurusan Krisis Di UKM Dari 27 Mac Hingga 31 Mac 2020.

Baca FAQ

POSTER PENGUMUMAN PENTING

Poster pengumuman penting berkaitan pengurusan krisis di UKM

Muat turun

Saluran Rasmi Informasi