Lembaga Pengarah

Pengerusi


YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Wahid Omar
Lembaga Pengarah Universiti


Ahli-Ahli


YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
SmSa (Kep) (UKMalaysia), M.Sc. (University of Manchester, U.K.), Ph.D. (NEWCASTLE UPON TYNE)

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia


YBhg. Prof. Dato’ Dr. Husaini Omar
Wakil Kementerian Pengajian Tinggi


YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Prof. Dr. Lilia Halim
Wakil Senat


YBhg. Dato’ Sri Amrin Haji Awaluddin
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Datuk Johan Idris
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin
Wakil Alumni Universiti


YBhg. Tan Sri. Dr. Jemilah binti Mahmood
Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman


Encik Ahmad Rizal Adnan
Ahli Ganti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia


Ex-Officio


Prof. Dr. Mohammad Kassim
B. Sc. (Hons) (Chemistry) (Lakehead), MSc (Chemistry) (UKM), Ph.D (Bristol), MRCS, MACS, AMIC

Timbalan Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa


YBhg. Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin
BSc (Math.)(Florida State, USA), MSc. (Math.)(California State, USA), Dip. Lanjutan Pend. (UTM), Ph.D (UKMalaysia)

Timbalan Naib Canselor
Jaringan Industri, Alumni & Masyarakat


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab bin Mohammad, FASc
D.S.D.K, BSChE(Lehigh), MSChE (Purdue), PhD (Wales-Swansea), PEng, CEng, FIChemE, MIEM

Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan & Inovasi


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim
DNS., ANS., PPT., BSCE (Toledo)., MSc (Eng)., Ph.D (Liverpool)., MIEM., MMWA., PEng

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar


Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)

Penasihat Undang-Undang


Puan Norini bt Mohamad
ANS., AAP., MBA (HullUni, UK)

Bendahari


Setiausaha


Dr. Hjh. Ina Md Yasin
BA(Hons) (IIUM), MA (UKMaysia), Ph.D (UPM)

Pendaftar