Lembaga Pengarah

Pengerusi


YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Wahid Omar

Pengerusi UKM


Ahli-Ahli

YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia


YBhg. Prof. Dato’ Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak

Wakil Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia


YBrs. Dr. Nirwan bin Noh

Wakil Kementerian Kewangan Malaysia


YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Sukiman Sarmani

Wakil Masyarakat Setempat


YBhg. Prof. Dr. Lilia Halim

Wakil Senat


YBhg. Dato’ Hanif bin Hassan

Wakil Sektor Swasta


YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta


YBhg. Dato’ Dr. Lukman bin Ibrahim

Wakil Sektor Swasta


YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin

Wakil Alumni Universiti


YBhg. Tan Sri. Dr. Jemilah binti Mahmood

Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman


YBrs. Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail

Ahli Silih Ganti Kementerian Pendidikan Malaysia


Ex-Officio


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin Mustafa
DBNS, BSc., BEng (Tasmania)., MSc. (UMIST)., Ph.D (Salford)., MIEEE, PEng

Timbalan Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa


YBhg. Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah
DBNS., BA (Hons) (Otago)., Dip. Pend (UKMalaysia)., MPhil. (Cantab)., PhD (Otago)., FCCS.,

Timbalan Naib Canselor
Jaringan Industri, Alumni & Masyarakat

YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab bin Mohammad, FASc

Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan & Inovasi

YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim
DNS., ANS., PPT., BSCE (Toledo)., MSc (Eng)., Ph.D (Liverpool)., MIEM., MMWA., PEng

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar


Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)

Penasihat Undang-Undang (Menjalankan Tugas)

Puan Norini bt Mohamad
ANS., AAP., MBA (HullUni, UK)

Bendahari


Setiausaha


Dr. Hjh. Ina Md Yasin
BA(Hons) (IIUM), MA (UKMaysia), Ph.D (UPM)

Pendaftar