Lembaga Pengarah

Pengerusi


YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Wahid Omar
Pengerusi UKM


Ahli-Ahli


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia


YBhg. Prof. Dato’ Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak
Wakil Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia


YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Wakil Kementerian Kewangan Malaysia


YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Sukiman Sarmani
Wakil Masyarakat Setempat


YBhg. Prof. Dr. Lilia Halim
Wakil Senat


YBhg. Dato’ Sri Amrin Haji Awaluddin
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Dato’ Dr. Lukman bin Ibrahim
Wakil Sektor Swasta


YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin
Wakil Alumni Universiti


YBhg. Tan Sri. Dr. Jemilah binti Mahmood
Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman


YBrs. Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail
Ahli Silih Ganti Kementerian Pendidikan Malaysia


Ex-Officio


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin Mustafa
DBNS, BSc., BEng (Tasmania)., MSc. (UMIST)., Ph.D (Salford)., MIEEE, PEng

Timbalan Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa


YBhg. Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah
DBNS., BA (Hons) (Otago)., Dip. Pend (UKMalaysia)., MPhil. (Cantab)., PhD (Otago)., FCCS.,

Timbalan Naib Canselor
Jaringan Industri, Alumni & Masyarakat


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab bin Mohammad, FASc

Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan & Inovasi


YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim
DNS., ANS., PPT., BSCE (Toledo)., MSc (Eng)., Ph.D (Liverpool)., MIEM., MMWA., PEng

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar


Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)

Penasihat Undang-Undang


Puan Norini bt Mohamad
ANS., AAP., MBA (HullUni, UK)

Bendahari


Setiausaha


Dr. Hjh. Ina Md Yasin
BA(Hons) (IIUM), MA (UKMaysia), Ph.D (UPM)

Pendaftar