Moto, Visi, Misi & Falsafah

Moto
Mengilham harapan, mencipta masa depan

Falsafah
Paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti.

Visi
UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamik, berilmu dan berakhlak mulia.

Misi
Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan.

Matlamat Pendidikan
Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompeten, Berdaya Saing dan Inovatif

Nilai TERAS
Bakat, Etika, Memperkasa, Tangkas dan Jiwa