Program Yang Ditawarkan – Pelajar Tempatan

Sastera dan Kemanusiaan
Pusat Citra Universiti Sarjana Muda Sains Citra dengan Kepujian #
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Politik) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Antropologi dan Sosiologi) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi)
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kerja Sosial) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi Media) #
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Linguistik) #
Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Persuratan Melayu) #
Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Sejarah) #
Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris) #
Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu) #
Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian
Fakulti Undang-Undang Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian #
Fakulti Pengajian Islam Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin & Falsafah)
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
Fakulti Pendidikan Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi) #
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)) #
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) #
Sains Teknologi dan Kejuruteraan
Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian #
Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian #
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat) #
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia) #
Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian #
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
Fakulti Sains Dan Teknologi Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Laut)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) #
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Geologi)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Nuklear)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bahan)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biokimia)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Mikrobiologi)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioinformatik)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Genetik)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
Perubatan dan Kesihatan
Fakulti Perubatan Doktor Perubatan #
Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian #
Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian #
Fakulti Farmasi Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian #
Fakulti Pergigian Doktor Pergigian #
Fakulti Sains Kesihatan Sarjana Muda Sains Bioperubatan dengan Kepujian #
Sarjana Muda Optometri dengan Kepujian #
Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian #
Sarjana Muda Sains Pemakanan dengan Kepujian #
Sarjana Muda Audiologi dengan Kepujian #
Sarjana Muda Sains Pertuturan dengan Kepujian #
Sarjana Muda Kesihatan Persekitaran dengan Kepujian
Sarjana Muda Sains Forensik dengan Kepujian #
Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi dengan Kepujian #
Sarjana Muda Fisioterapi dengan Kepujian #
Sarjana Muda Terapi Carakerja dengan Kepujian #

#Program bertemuduga dan ujian