Pengarah Eksekutif Pentadbiran, Pengarah Eksekutif Kewangan, Ketua Pustakawan, Penasihat Undang-Undang & Ketua Pegawai Maklumat

Pengarah Eksekutif Pentadbiran

Dr. Hjh. Ina Md YasinPengarah Eksekutif Kewangan

Puan Norini bt Mohamad


Ketua Pustakawan

Encik Wan Suhaimi Ariffin
MLS (Syracuse)., Dip.Lib.Sc. (UiTM)


Penasihat Undang-Undang

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)


Ketua Pegawai Maklumat (Menjalankan Tugas)
Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz