Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan, Penasihat Undang-Undang & Ketua Pegawai Maklumat


Pendaftar (Menjalankan tugas)

Dato’ Dr. Syed Kamarudin bin Sadakkuthulla
.Bendahari

En. Mohd Azli bin Mohd KasirunKetua Pustakawan

Cik Rohaya Umar
M.S. (UPM) Postgrad. Dip. in Lib. Sc. (ITM), B. A (Hons) Islamic Studies (UKM)Penasihat Undang-Undang

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)Ketua Pegawai Maklumat

Prof. Madya Dr. Rozilawati Razali
BSc.(Hons) (Sheffield Hallam Univ. UK), MSc (UiTMalaysia), Ph.D (Univ. of Southampton)