Pengarah Eksekutif Pentadbiran, Pengarah Eksekutif Kewangan, Ketua Pustakawan, Penasihat Undang-Undang & Ketua Pegawai Maklumat

Pengarah Eksekutif Pentadbiran

Dr. Hjh. Ina Md Yasin
BA(Hons) (IIUM), MA (UKMaysia), Ph.D (UPM)Pengarah Eksekutif Kewangan

Puan Norini bt Mohamad
ANS., AAP., MBA (HullUni, UK)


Ketua Pustakawan

Encik Wan Suhaimi Ariffin
MLS (Syracuse)., Dip.Lib.Sc. (UiTM)


Penasihat Undang-Undang

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir
LL.B (Hons) (UKM), LL.M (UKM), Ph.D (UKM) Advocate & Solicitor (Malaya)


Ketua Pegawai Maklumat (Menjalankan Tugas)
Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab Aziz