Pertanyaan Prasiswazah

Urusan Program Prasiswazah sila hubungi:

Timbalan Pengarah
Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603- 8911 8463 / 8465 / 8466
Faks: +603- 8921 8471
Emel: akad@ukm.edu.my


Hal-hal lain:

Pengarah
Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603 8921 5540 / 4142 / 3370
Faks: +603 8921 4097
Emel: pkk@ukm.edu.my