Pertanyaan Prasiswazah

Urusan Program Prasiswazah sila hubungi:

Timbalan Pengarah
Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8455
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my

Hal-hal lain:

Pengarah
Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603 8921 5540 / 4142 / 3370
Faks: +603 8921 4097
Emel: pkk@ukm.edu.my


 

Pegawai Pemasaran Fakulti

Pegawai Pemasaran

Cik Rosmiza Musa
Tel: +603-92897783
E-mel: rosmizamusa@ukm.edu.my

Fakulti Farmasi
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603-9289 7782 / 7074
Faks: +603-2698 3271
Web: www.ukm.my/pharmacy

Pegawai Pemasaran

Puan Khairatul Nadia Ramli
Tel: +603-92897702
E-mel: knadia@ukm.edu.my

Fakulti Pergigian
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603-92897762
Faks: +603-26982944
Web: www.ukm.my/fperg

Pegawai Pemasaran

Encik Muhamad Izham Azmil
Tel: +603-92897038
E-mel: muhamadizham@ukm.edu.my

Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603-92897602
Faks: +603-26914304
Web: www.ukm.my/fsk

Pegawai Pemasaran

Cik Fasya Sulaiman
Tel: +603-89118005
E-mel: fasyasulaiman@ukm.edu.my

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89218001
Faks: +603-89252546
Web: www.ukm.my/jurutera

Pegawai Pemasaran

Encik Mohd Hashrifa Kassim @ Hashim
Tel: +603-89216820/ 6354
E-mel: mhkh@ukm.edu.my

Fakulti Undang-Undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89216355
Faks: +603-89253217
Web: www.ukm.my/fuu

Pegawai Pemasaran

Encik Mohamed Termizi Othman
Tel: +603-89215350/ 5353
E-mel: mto@ukm.edu.my

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89213519
Faks: +603-89253902
Web: www.ukm.my/fpi

Pegawai Pemasaran

Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair
Tel: +603-89216297
E-mel: nadiahatiqah@ukm.edu.my

Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89216237
Faks: +603-89254372
Web: www.ukm.my/fpendidikan

Pegawai Pemasaran

Puan Rafidah Abdul Aziz
Tel: +603-89215747
E-mel: rafida@ukm.edu.my

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89213750/ 5747/ 5775
Faks: +603-89251821
Web: www.ukm.my/fep

Pegawai Pemasaran

Puan Nur Syafawati Mohd Kahar
Tel: +603-89215926
E-mel: syafawati@ukm.edu.my

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89215145
Faks: +603-89252836
Web: www.ukm.my/fssk

Pegawai Pemasaran

Puan Nurul Ainny Omar
Tel: +603-89217043
E-mel: ainny@ukm.edu.my

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89216178
Faks: +603-89256732
Web: www.ukm.my/ftsm

Pegawai Pemasaran

Puan Mas Aliza Abu
Tel: +603-8921 5421
E-mel: masaliza@ukm.edu.my

Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89215861
Faks: +603-89256086
Web: www.ukm.my/fst