Pro Naib Canselor

Pro Naib Canselor (Strategi dan Pembangunan Korporat)

Prof. Dato’ Dr. Norman bin Mohd Saleh


Pro Naib Canselor (Penjanaan dan Prasarana)

Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani bin Md. Nor


Pro Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid