Pro Naib Canselor

Pro Naib CanselorĀ (Strategi dan Pembangunan Korporat)

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani


Pro Naib Canselor (Penjanaan dan Prasarana)

Prof. Dr. Norhamidi Muhamad


Pro Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid