Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi UKM

Program Yang Ditawarkan – Pelajar Tempatan

UPU

 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi Media) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Kerja Sosial) #
 • Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Politik) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Antropologi dan Sosiologi) #
 • Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Linguistik) #
 • Sarjana Muda Sastera dengan Kepujians (Persuratan Melayu) #
 • Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Sejarah) #
 • Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu) #

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Ekonomi dengan Kepujian
 • Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 • Sarjanamuda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Undang-Undang dengan Kepujian #

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)) #
 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi) #
 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) #

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Sains Komputer dengan Kepujian #
 • Sarjana muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian #
 • Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat) #
 • Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia) #

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian #
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan Kepujian #
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian #
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian #
 • Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian #

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biokimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioinformatik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Genetik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Geologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Laut)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bahan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Doktor Perubatan #
 • Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian #
 • Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian #

Kampus: Cheras
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian #

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Doktor Pergigian #

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Audiologi) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bioperubatan) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Dietetik) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kesihatan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pemakanan) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Forensik) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Terapi Carakerja) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Optometri) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fisioterapi) #
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pertuturan) #

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

UKMi

 • Sarjana muda Perakaunan dengan Kepujian*
 • Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 • Sarjana muda Ekonomi dengan Kepujian*
 • Sarjanamuda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian*

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)*
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)*
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)*
 • Sarjana muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)*

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Undang-Undang dengan Kepujian

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL))
 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 • Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas)

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana muda Sains Komputer dengan Kepujian
 • Sarjana muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
 • Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat)
 • Sarjana muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian| UKM-UDE
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan Kepujian | UKM-UDE
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian | UKM-UDE
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian | UKM-UDE

Kampus: Bangi & Duisburg-Essen,Germany
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biokimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioinformatik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Genetik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Geologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Laut)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bahan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik)*
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)*
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)*

Kampus: Bangi
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Doktor Perubatan

Kampus: Cheras
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Doktor Perubatan | UKM-UNPAD

Kampus: Cheras & Bandung,Indonesia
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian *

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Doktor Pergigian

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Audiologi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Bioperubatan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Dietetik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kesihatan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pemakanan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Forensik)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Terapi Carakerja)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Optometri)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fisioterapi)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pertuturan)

Kampus: Kuala Lumpur
Status Pendaftaran: Sepenuh Masa

Program bertemuduga dan ujian (#)
Tertakluk kepada kekosongan untuk pelajar antarabangsa (*)