Tempoh Pengajian & Yuran

 • Sila hubungi Pusat Kembangan Pendidikan untuk maklumat lanjut di:

  Pusat Kembangan Pendidikan
  Aras 2, Bangunan Wawasan
  Universiti Kebangsaan Malaysia
  43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  Tel: +603 8921 5331
  Faks: +603 8925 1391
  E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my