Program Yang Ditawarkan
 • Bioinformatik
 • Biofizik
 • Biokimia
 • Biologi
 • Biologi Molekul
 • Bioteknologi
 • Bioteknologi Tumbuhan
 • Botani
 • Fizik
 • Genetik
 • Geologi
 • Kejuruteraan Kimia
 • Kejuruteraan Sekitaran
 • Kimia
 • Kimia Biologi
 • Matematik
 • Mikrobiologi
 • Nanoteknologi
 • Pemakanan
 • Pemuliharaan Sekitaran
 • Pengajian Aktuari
 • Pengurusan Keselamatan Industri
 • Peningkatan Kualiti dan Produktiviti
 • Penyelidikan Operasi
 • Sains Bahan
 • Sains Data dan Analitik
 • Sains Genom
 • Sains Laut
 • Sains Makanan
 • Sains Nuklear
 • Sains Sekitaran
 • Statistik
 • Zoologi

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pengajian: Sepenuh Masa* & Separuh Masa
Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja Isnin hingga Jumaat (termasuk bagi separuh masa) (8.00 pagi – 5.00 petang)

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pengajian: Sepenuh Masa* & Separuh Masa
Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja Isnin hingga Jumaat (termasuk bagi separuh masa) (8.00 pagi – 5.00 petang)

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pengajian: Sepenuh Masa* & Separuh Masa
Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja Isnin hingga Jumaat (termasuk bagi separuh masa) (8.00 pagi – 5.00 petang)

PROGRAM SAINS DAN TEKNOLOGI

Fakulti Sains dan Teknologi

RINGKASAN  PROGRAM

Program berasaskan penyelidikan yang ditawarkan dalam pelbagai bidang Sains dan Teknologi memberi peluang kepada pelajar untuk mendalami proses penyelidikan. Pelajar kami dibimbing untuk menghasilkan kecemerlangan penyelidikan dalam penemuan saintifik mereka. Pelajar akan menjadi sebahagian daripada komuniti penyelidikan yang kuat, yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan mampu menangani cabaran global. Terdapat pelbagai peluang untuk menerbitkan hasil penyelidikan. Pelajar perlu menerbitkan sekurang-kurangnya dua artikel dalam jurnal berindeks ISI. Penyelidikan di Fakulti Sains dan Teknologi (FST) berupaya untuk menyumbang kepada penemuan sains melalui pendekatan multidisiplin dan kolaborasi bersama industri atau institusi luar. Pelajar FST juga digalakkan untuk bekerjasama dalam rangkaian penyelidikan di Malaysia dan antarabangsa. Program Mobiliti Universiti Kebangsaan Malaysia atau geran antarabangsa mungkin dapat menyokong penyelidikan dengan adanya geran perjalanan dan / atau geran sangkutan penyelidikan. Penyertaan dalam persidangan juga digalakkan dengan kemudahan dana penyelidikan penyelia atau geran perjalanan yang lain.

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Fakulti Sains & Teknologi (FST) adalah salah satu fakulti terbesar di UKM dan terkenal dengan pengajaran dan penyelidikan yang berkualiti, serta pensyarah yang merupakan tokoh terkenal dalam bidang masing-masing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Fakulti ini komited untuk menjadi pusat pengajaran dan pemacu sains dan teknologi ke arah membentuk masyarakat yang berpengetahuan, dinamik, inovatif dan soleh. Ahli fakulti diakui sebagai pakar dalam bidang penyelidikan mereka dan merupakan pendidik yang sangat berdedikasi. Anda berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar dari program lain di fakulti dan menikmati pelbagai aktiviti menarik di dalam dan luar UKM melalui pelbagai kelab dan persatuan.

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam jangka waktu maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 6 sem; Separuh Masa – min 8 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,0107452,2393,9942,98418,914

Separuh Masa

8855251,8353,2452,36019,765

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 6 sem; Separuh Masa – min 8 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,710

885

5,500

8,065

6,355

39,840

Separuh Masa

1,585

585

4,000

6,170

4,585

38,265

Yuran tidak termasuk Personal Bond dan Visa Reference (VDR)
** Yuran tertakluk kepada perubahan semasa

Kenapa Memilih Program Ini?
 • Temui potensi penuh anda sebagai penyelidik yang berdikari melalui kerjasama yang rapat dengan ahli fakulti kami yang berpengalaman dan bersedia untuk menyelia sepanjang pengajian anda.
 • Mengambil bahagian dalam pelbagai projek yang berasaskan penyelidikan makmal atau kerja lapangan (hospital atau komuniti). Ini dapat membantu untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap bidang penyelidikan anda.
 • Graduan kami mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan yang diperlukan untuk memupuk perkembangan kerjaya dalam bidang akademik atau sains farmasi asas / gunaan yang memerlukan saintis yang berkepakaran profesional dalam penyelidikan dan pembangunan.
 • Peluang untuk menyertai persatuan siswazah dengan manfaat seperti memperluaskan jaringan, perkembangan kerjaya, dan pelbagai peluang pembelajaran.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Sains dan Teknologi
Ijazah: Doktor Falsafah (PhD); Ijazah Bersama Doktor Falsafah Antarabangsa dalam bidang Sains Bahan dan Kejuruteraan di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Gifu University; Dokror Falsafah secara dual antara UKM dan Osaka University

Tempoh: 

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 6 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi:
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89214381/ 5433
Faks: +603 89256732
E-mel: kamili@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fst

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468/ 8389
Faks: +603 89118471 
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik