Jiwa UKM

Moto

.

Falsafah

Paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti.

Visi

UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamik, berilmu dan berakhlak mulia.

Misi

Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan.

Matlamat Pendidikan

Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompeten, Berdaya Saing dan Inovatif

Nilai TERAS

Bakat, Etika, Memperkasa, Tangkas dan Jiwa

Logo

Lambang

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ialah sebuah perisai yang berpetak empat. Setiap petak mengandungi gambar dan warna latar yang berlainan dengan membawa maksud tertentu. Sebuah buku terbuka terletak di atas perisai ini. Gambar yang didapati dalam petak tersebut ialah seperti berikut:

  • Seekor harimau berwarna kuning yang gagah sedang menyerang ke arah kanan berlatar warna merah.
  • Simbol atom berlatar warna kuning.
  • Simbol teknologi berlatar warna biru.
  • Sekuntum bunga raya berwarna merah berlatar warna putih.

       Baca terma dan syarat penggunaan Logo UKM 

Perisai

Perisai bererti keteguhan. Keteguhan yang dimaksudkan ialah kemampuan UKM memainkan peranan sebagai pusat pengajian tinggi di negara ini.

Buku

Buku melambangkan ilmu pengetahuan, iaitu peranan utama UKM sebagai pusat pengajian tinggi dan penyelidikan.

Harimau

Harimau melambangkan keberanian dan kegagahan. Harimau mencerminkan masyarakat Malaysia yang berteraskan kebudayaan Melayu. Harimau garang menggambarkan kesediaan UKM mara memerangi kejahilan, kejahatan dan kepalsuan.

Atom dan Teknologi

Simbol atom dan teknologi melambangkan konsep pembangunan negara yang berlandaskan sains dan teknologi moden. UKM sebagai pusat ilmu bertanggungjawab mengeluarkan tenaga mahir dalam semua bidang untuk memenuhi keperluan pembangunan negara.

Bunga Raya

Bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia. Lima helai ranggi melambangkan lima prinsip Rukun Negara yang dianuti dan sentiasa dipelihara oleh rakyat Malaysia.

Cokmar

Cokmar

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah kurniaan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai lambang kuasa Universiti. Cokmar ini digunakan dalam upacara rasmi Universiti seperti Majlis Konvokesyen dan Majlis Perisytiharan Pelantikan Canselor dan juga Pro-Canselor.

Obor

Obor terletak di atas ukiran yang berupa masjid/bangunan yang melambangkan ilmu pengetahuan dan keteguhan iman. Obor sebagai simbol pendidikan, melambangkan peranan Universiti sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang berupaya menyumbang ilmu pengetahuan dan kepakaran untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat.

Batil

Bentuk bulat yang terdapat di bawah obor adalah sebiji batil yang melambangkan dunia. Ini menunjukkan UKM adalah sebahagian daripada masyarakat ilmiah antarabangsa yang sedia menerima apa jua ilmu pengetahuan daripada sebarang sumber dan seterusnya menyumbangkan ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat dalam dan luar negara. Di sebelah atas batil terdapat lambang negeri, sementara pada permukaan batil pula terdapat lambang UKM dan negara Malaysia.

Bunga Raya dan Lima Bilah Keris

Bentuk batil yang melambangkan dunia itu terletak atas sekuntum bunga raya yang disokong oleh lima bilah keris. Bunga raya ialah bunga kebangsaan sementara keris menunjukkan tradisi kebudayaan negara. Lima bilah keris menunjukkan lima prinsip Rukun Negara.

Daun Lontar

Di antara bunga raya dengan batil digambarkan sepelepah daun lontar yang melambangkan kesusasteraan.

Batang Cokmar

Di sepanjang batang cokmar terdapat motif yang melambangkan falsafah Universiti dan fakulti di dalamnya. Ini menunjukkan universiti ingin melahirkan siswazah serba boleh, pragmatik dan kreatif, di samping menyumbang idea untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat. Di tengah batang cokmar diukir motif buah padi, melambangkan kemakmuran negara dan beras sebagai makanan utama.

Gasing

Bahagian bawah cokmar diukirkan dalam bentuk sebuah gasing yang mempunyai paksi. Pecahan lima melambangkan lima faktor ekonomi iaitu perindustrian, perlombongan, pengangkutan, pertanian dan perikanan. Di atas gasing itu terukir gambar yang menunjukkan hasil-mahsul negara.