Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian #

RINGKASAN PROGRAM

Bagaimana kita membina Menara Berkembar Petronas? Bagaimana kita merancang Mass Rapid Transit (MRT)? Bagaimana kita merancang infrastruktur? Bagaimana kita membersihkan bekalan air minuman yang tercemar dengan ammonia? Ini menggambarkan bagaimana Kejuruteraan Awam mempengaruhi kehidupan seharian kita.

 Kerjaya dalam Kejuruteraan Awam dikaitkan dengan pembangunan pelbagai kemudahan yang membentuk dan melindungi kehidupan manusia dan persekitarannya. Kejuruteraan Awam bertanggungjawab merancang, mereka bentuk, membina dan menyelenggara bangunan, jalan raya, empangan, lapangan terbang, pelabuhan laut, sistem bekalan air, saluran pembuangan, sistem pelupusan sisa pepejal, dan pelbagai kemudahan lain. Program ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian membuka pelbagai peluang kerjaya dalam bidang industri dan akademik.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 di peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi;
 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Physics / Engineering Physics

  atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Biology; dan

 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memiliki Diploma Sains atau Diploma Kejuruteraan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.33;

atau

Pencapaian minimum bagi calon lulusan diploma hendaklah mendapat Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) berikut:

 • Diploma Sains – 3.00 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

  atau

 • Diploma Kejuruteraan – 3.00 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Additional Mathematics

 • Physics / Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Physics / Engineering Physics

  atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Biology; dan

 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau


Calon General Certificate of Education (GCE) / Advanced Levels

Lulus* tiga (3) mata pelajaran dengan memperoleh 9 mata minimum dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

 • Physics

*Gred A hingga D sahaja

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau

Calon International Baccalaureate (IB)

Memperolehi 25 mata minimum dengan sekurang-kurangngnya Gred 3 di peringkat “Higher Level (HL)” untuk mata pelajaran berikut:

• Physics
Mana-mana Satu (1) mata pelajaran lain

dan

Sekurang-kurangnya Gred 3 untuk peringkat “Higher Level” atau Gred 5 untuk peringkat “Standard Level” untuk mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON STAM

 Permohonan terbuka kepada warganegara Malaysia dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat;
 

dan

Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional) dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dan lulus dua (2) bagi mana-mana mata pelajaran berikut pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional):

 • Additional Mathematics

 • Physics

 • Chemistry

 • Biology

 • Lukisan Kejuruteraan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

8

 1,200

 340

 700

 2,240

 1,040

9,520

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

LMCK1621 Ethics and Professionalism
LMCE1062 Academic Interactions (MUET Band 3)
LMCE1072 Academic Literacy (MUET Band 4)
LMCE1082 Page To Stage (MUET Band 5 & 6)
KKCE1112 Programming for Engineers
KKKQ1123 Engineering Mathematics I (Vector Calculus)
KKCE1122 Engineering Dynamics
KKCE1133 Engineering Statics
LMCW1022 Fundamentals of Entrepreneurship and Innovation
KKKQ1223 Engineering Mathematics II (Linear Algebra)
KKCE1223 Environmental Engineering for Civil Engineer
KKCE1233 Fluid Mechanics for Civil Engineering
KKCE1244 Geomatics Engineering
KKCE1213 Civil Engineering Graphics and Building Information Modelling

LMCE2082 Pro-Talk English (MUET Band 3) (C2)
LMCE2092 Speak to Persuade (MUET Band 4) (C2)
LMCE2103 Advanced Communication Project (MUET Band 5 & 6) (C2)
KKKQ2123 Engineering Mathematics III (Differential Equations)
KKCE2113 Mechanics of Materials
KKCE2123 Construction Materials and Technology
KKCE2133 Geology and Soil Mechanics
KKCE2143 Engineering Hydrology and Water Resources
KKKQ2023 Engineering Statistics
LMCW2143/ LMCMXXX3 Philosophy and Current Issues (Citizen) /
Bahasa Melayu Komunikasi 2 (NonCitizen)
LMCW2153/ LMCWXXX3 Ethics Appreciation and Civilisation (Citizen) /
Pengajian Malaysia 3 (NonCitizen)
KKCE2213 Structural Analysis
KKCE2223 Transportation Engineering

KKKF3283 Engineering Ethics & Technological Advancement
KKCE3112 Reinforced Concrete Design I
KKCE3123 Water Supply and Sewerage Networks
KKCE3133 Highway Engineering
KKCE3143 Construction Management
KKCE3153 Open Channel Hydraulic
KKKF3103 Project Management
KKCE3213 Numerical Analysis and Computational Methods
KKCE3223 Reinforced Concrete Design II
KKCE3233 Structural Steel Design
KKCE3243 Geotechnics
KKCE3252 Integrated Design Project I

KKCE4123 Engineering Economics and Project Evaluation
KKCE4113 Foundation Engineering
KKCE4144 Integrated Design Project II
KKCE4133 Research Project I
KKXXXXX3 Elective I
LMCE3061 Corporate Storytelling (MUET 3)
LMCE3071 Professional Communication (MUET 4)
KKCE4215 Research Project II
KKCEXXX3 Elective II
KKCEXXX3 Elective III
KKCEXXX3 Elective IV

Kenali Fakulti

Kampus UKM terkenal dengan peluang penyelidikan dan akses kepada profesor dan pensyarah.

Pelajar kejuruteraan awam telah memperoleh banyak pengalaman langsung dan terdedah kepada rangkaian komputer dan aplikasi perisian di makmal yang telah ditentukan, di mana kedua-duanya terdapat di fakulti dan jabatan.

Kemudahan komputer juga dilengkapi dengan perisian terkini dalam bidang Kejuruteraan Awam. Pelajar juga akan mendapat akses ke kelab kejuruteraan seperti Kelab Pelajar Kejuruteraan Awam (SIVILENS) dan Persatuan Pelajar Kejuruteraan (PERMATRA).

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Ijazah : Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian #
Tempoh : 4 Tahun

Hubungi :
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8911 8005 / 8001
Faka: +603-8925 2546
Emel: fasyasulaiman@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/jurutera

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik