Fakulti Pendidikan

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) #

RINGKASAN PROGRAM

Program Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) bertujuan untuk melahirkan pendidik Pendidikan Khas yang terlatih, dinamik, dan kompeten untuk mengajar individu berkeperluan khas berbekalkan kemahiran dan pengetahuan yang perlu serta berupaya mempraktikkan pembelajaran sepanjang hayat. Program ini juga bermatlamat untuk melahirkan pendidik yang dapat mengaplikasikan kemahiran teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran selari dengan perkembangan industri revolusi keempat yang semakin pesat.

Program ini juga bermatlamat untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan meningkatkan taraf profesion pendidikan. Ia juga membina kesedaran terhadap isu-isu pendidikan dalam membentuk tenaga manusia yang professional, berfikiran kritis, kreatif, inovatif dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Arab
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 • Literature in English
 •  Ekonomi
 • Syariah
 • Usuluddin
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

 atau

Calon Lepasan Program Asasi Undang-Undang

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Asasi Undang- Undang;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua

(2) mata pelajaran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

 Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

atau

 Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM/Matrikulasi KPM/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Arab
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 • Literature in English
 • Ekonomi
 • Syariah
 • Usuluddin
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

atau

Calon Lepasan Asasi Undang-Undang – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Asasi Undang-Undang;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

 dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

 dan

 Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON SALURAN APEL (A)

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

GGGA1133 Profesionalisma Keguruan dan Pembangunan Insan
GGGB1033 Perkembangan dan ciri-ciri kanak-kanak khas
GGGB1053 Pengenalan Pendididkan Khas
*GGGB1153 Pengajaran Penulisan Braille
LMCW1022 Asas Keusahawanan dan Inovasi
GGGA1243 Psikologi Pendidikan dan Kepelbagaian Pelajar
GGGB1043 Pengenalan kepada masalah bahasa dan komunikasi 
GGGB2243 Bahasa Isyarat

LMCW2153 Penghayatan etika dan Peradaban
GGGA2123 Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan
GGGB2213 Pemulihan dalam komuniti
*GGGB2053 Kreativiti dan kemahiran kraftangan
LMCW2143 Falsafah dan Isu Semasa
GGGA2232 Kemahiran berfikir dalam pendidikan
GGGB2123 Pengurusan tingkahlaku
**GGGB 2163/2173/2183 PPK: Perkembangan dan ciri individu masalah penglihatan / pendengaran / pembelajaran

LMCW2022 Pengurusan dan Analitik Data
GGGA3123 Perancangan Dan Pembangunan Pengajaran
LMCE3071 Professional Communication
GGGB3073 Pemerhatian klinikal antara disiplin
GGGB3453 Rekreasi dalam komuniti
GGGA3233 Penyelidikan Pendidikan I
LMCE 1072 Academic Literacy
LMCE 2092 Speak to Persuade
GGGB3173 Pendidikan Jasmani Suaian
**GGGB 3313/3323/3333 PPK: Penaksiran dan strategi pengajaran individu masalah pendengaran / penglihatan / pembelajaran
GGGB3213 Transisi dan pendidikan vokasional

GGGA4113 Penyelidikan Pendidikan II
GGGA3122 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan
GGGA4111 Coaching Pendidikan Komuniti 1
GGGB4213/ GGGB4223/ GGGB4233 PPK: Kurikulum khas, pembinaan modul & bahan pengajaran individu masalah pendengaran/ pembelajaran/ penglihatan
GGGB3263 Kemahiran intrapersonal dan interpersonal dalam pengajaran
GGGA4248 Praktikum
GGGA4231 Coaching Pendidikan Komuniti II

Kenali Fakulti

Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah satu daripada lima universiti penyelidikan di Malaysia. Di peringkat global, ia berada di kedudukan 141 dalam ranking dunia Universiti QS. Persekitarannya yang sangat kompetitif menjamin pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti dan inovatif. Komuniti yang bersemangat Universiti terdiri daripada pakar-pakar yang memenangi anugerah dalam pelbagai bidang dan juga pelajar yang berkelayakan dan berpengalaman dalam kegiatan akademik, kokurikulum, khidmat masyarakat dan kolej. Di Fakulti Pendidikan, anda akan dapat bekerjasama rapat dengan ahli fakulti pemenang anugerah kami yang sangat berpengalaman yang taat setia kepada pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang berkualiti memastikan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Anda akan mendapat akses ke ruang belajar pascasiswazah, makmal komputer dan ruang belajar aktif yang dirancang berdasarkan pedagogi abad ke-21, yang akan mendorong persekitaran pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar. Anda akan dapat menjalin hubungan yang bermakna dengan pelajar lain yang sangat terlibat, menyesuaikan diri dengan masalah pendidikan tempatan dan global dan mempunyai keupayaan untuk menjadi pemikir kritis, penyelesai masalah dan individu kreatif yang akan memajukan pendidikan kita ke masa depan.

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Pendidikan
Ijazah : Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas) #
Tempoh : 4 Tahun

Hubungi :
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8921 6297 / 6237
Faks: +603-8925 4372
Emel: nadiahatiqah@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpendidikan

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik