Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian #

RINGKASAN PROGRAM

Seni Bina adalah gabungan seni dan sains merekabentuk sesebuah bangunan serta struktur fizikalnya yang didorong oleh daya kreativiti dan bersifat praktikal, untuk mencapai hasil yang mempunyai nilai estetik, berfungsi serta artistik. Arkitek di Malaysia perlu mempunyai tahap kelayakan akademik tertentu termasuk ijazah Sarjana Muda dalam bidang seni bina yang diiktiraf sepenuhnya.

Program sarjana yang ditawarkan di UKM dikenali sebagai Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian. Ia adalah ijazah separa profesional yang diiktiraf sepenuhnya oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan setaraf dengan Peperiksaan Bahagian I bagi Kelayakan Arkitek Profesional.

Program ini merangkumi kursus seperti studio reka bentuk, sejarah, teori seni bina, sains alam sekitar, struktur bangunan, kemudahan bangunan, komunikasi grafik seni bina, teknologi bangunan dan bahan. Program ini berorientasi pada kursus studio reka bentuk yang merupakan teras kepada program ini.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 di peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi;
 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics

atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology; dan
 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
 • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

 Memiliki Diploma Sains atau Diploma Seni Bina dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
 

atau

Pencapaian minimum bagi calon lulusan diploma hendaklah mendapat Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) berikut:

 • Diploma Sains – 2.70 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

  atau

 • Diploma Seni Bina – 2.70 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari semester satu (1) hingga semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh fakulti.

atau

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi (Bukan Tahun Semasa)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Physics / Engineering Physics

  atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Biology; dan

 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

atau


Calon General Certificate of Education (GCE) / Advanced Levels

Lulus* tiga (3) mata pelajaran dengan memperoleh 9 mata minimum dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

 • Physics

  *Gred A hingga D sahaja

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

atau

Calon International Baccalaureate (IB)

Memperolehi 25 mata minimum dengan sekurang-kurangngnya Gred 3 di peringkat “Higher Level (HL)” untuk mata pelajaran berikut:

• Physics
Mana-mana Satu (1) mata pelajaran lain

dan

Sekurang-kurangnya Gred 3 untuk peringkat “Higher Level” atau Gred 5 untuk peringkat “Standard Level” untuk mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON STAM

 Permohonan terbuka kepada warganegara Malaysia dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat;
 

dan

Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional) dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dan lulus dua (2) bagi mana-mana mata pelajaran berikut pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional):

 • Additional Mathematics

 • Physics

 • Chemistry

 • Biology

 • Lukisan Kejuruteraan

 
 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

6

 1,200

 340

 700

 2,240

 1,040

7,440

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

KKAB1116 Architectural Design I
KKAB1213 Architectural History
KKAB1313 Construction And Materials Technology I
KKAB1412 Architectural Graphic Communication
LMCW2153 Appreciation of Ethics & Civilization
LMCRXXX3 *Course outside faculty
LMCE1042 Breakthrough English (MUET Band 1 & 2)
LMCE1062 Academic Interactions (MUET Band 3)
KKAB1126 Architectural Design II
KKAB1222 National Identity Architecture
KKAB1322 Structures 1
KKAB1422 Environmental Sciences 1
KKAB1523 Building Services I
LMCW1022 Fundamentals of Entrepreneurship and Innovation
LMCK1621 Ethics and Professionals
LMCE1062 Academic Interactions (MUET Band 3)

KKAB2118 Architectural Design III
KKAB2212 Structures II
KKAB2313 Construction And Materials Technology II
KKAB2412 Introduction to Landscape Architecture
KKAB2512 Introduction To Townscape Assessment
LMCW2022 Data Management and Analysis
LMCE2082 Pro Talk English 
LMCE3051 Let’s Get Talking
KKAB2128 Architectural Design IV
KKAB2223 Measured Drawing
KKAB2322 Environmental Sciences II
KKAB2423 Computer Applications In Architecture
LMCW2143 Philosophy & Current Issues

KKAB3118 Architectural Design V
KKAB3212 Architectural Theory And Idea
KKAB3313 Construction And Materials Technology III
KKAB3413 Building Services II
KKAB3513 Architectural Working Drawing
LMCE2082 Pro Talk English
LMCE3051 Let’s Get Talking
KKAB3128 Architectural Design VI
KKAB3223 Topical Studies
KKAB3323 Entrepreneurship
KKAB3423 Professional Practice

Kenali Fakulti

Di UKM, pelajar akan didedahkan dengan peluang yang menarik untuk memperluaskan pengalaman belajar mereka, terutamanya melalui projek berasaskan studio rekabentuk.

Melalui aktiviti pembelajaran di dalam persekitaran studio yang kondusif, pelajar akan dapat bekerjasama dengan lebih erat dengan pensyarah dan berkolaborasi dengan rakan sebaya dengan lebih efektif setiap hari.

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Ijazah : Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian #
Tempoh : 3 Tahun

Hubungi :
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8911 8005 / 8001
Faka: +603-8925 2546
Emel: fasyasulaiman@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/jurutera

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik