Program Yang Ditawarkan
 • Pengurusan Persekitaran
 • Antropologi dan Sosiologi
 • Geografi
 • Sains Pembangunan
 • Sejarah
 • Pengajian Strategi dan Keselamatan
 • Psikologi
 • Kerja Sosial
 • Pembangunan Manusia
 • Kajian Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Pengurusan dan Persembahan Seni
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris
 • Linguistik

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa

 • Kajian Bahasa Melayu*
 • Kesusasteraan Melayu*
 • Pengurusan Persembahan Seni* 
 • Sejarah Malaysia*
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa*
Dikendalikan dalam Bahasa Melayu

 • Antropologi dan Sosiologi*
 • Geografi*
 • Sains Pembangunan*
 • Sains Politik*
 • Analisis Strategi dan Keselamatan*
 • Pengajian Asia Timur
 • Linguistik*
 • Pengurusan Komunikasi*
 • Psikologi Kaunseling*
 • Psikologi Perkembangan*
 • Psikologi Industri dan Organisasi
 • Strategi dan Diplomasi (UKM-IDFR)

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa*
Dikendalikan dalam Bahasa Melayu

Mod Pengajian: Penyelidikan / Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa *
Dikendalikan dalam Bahasa Melayu

PROGRAM SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

RINGKASAN PROGRAM

Program Sarjana di FSSK terbahagi kepada dua jenis mod pengajian, iaitu Sarjana kerjakursus dan Sarjana penyelidikan. Sarjana mod kerjakursus menawarkan tiga jenis ijazah Sarjana, iaitu Sarjana Sastera, Sarjana Sains Sosial dan Sarjana dalam Pengurusan Persekitaran. Bagi Sarjana mod penyelidikan, ijazahnya ialah Sarjana Falsafah. 

Jumlah program Sarjana bagi mod kerjakursus meliputi 23 program dari pelbagai bidang. Lima daripadanya adalah program bersama yang ditawarkan melalui kerjasama bersama agensi-agensi kerajaan. Bagi mod penyelidikan, 17 program Sarjana Falsafah ditawarkan melalui enam Pusat Kajian di fakulti. Tesis sarjana akan diselia oleh para pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang kajian dalam disiplin sains sosial dan kemanusiaan.

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Pembelajaran di FSSK adalah berlandaskan kemahiran berfikir dan penyertaan dalam pembelajaran secara aktif. FSSK mempunyai rekod prestasi yang membanggakan dan ianya telah dibuktikan dalam sesi pengajaran, penyelidikan dan penerbitan, serta kemampuan siswazah itu sendiri. Kami juga menawarkan kepada pelajar persekitaran yang kondusif, menyokong dan mendorong pelajar siswazah untuk berjaya dalam pembelajaran yang mereka pilih. FSSK juga merupakan sebuah fakulti yang telah melahirkan beberapa cendekiawan terkemuka di Malaysia, yang kebanyakannya adalah pakar bidang yang terkenal di mata dunia, nasional dan antarabangsa kerana hasil daripada penyelidikan mereka. Maka tidak hairanlah bahawa kerajaan Malaysia telah memberikan status ‘Universiti Penyelidikan’ kepada UKM.

 

FSSK juga komited untuk melengkapkan pelajarnya dengan kaedah pembelajaran yang paling berkesan. Ilmuan di FSSK percaya bahawa setiap pelajar adalah individu, dan pembelajaran adalah perjalanan peribadi seseorang. Oleh itu, kami di FSSK akan membantu pelajar untuk lebih memahami sesis pembelajaran dalam masa yang sama membantu mereka untuk memahami dan membina motivasi dalam diri masing-masing.

Syarat Kemasukan

Syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana:

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang baik dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 2. Ijazah dalam bidang Perubatan atau Pergigian dari Universiti atau institusi pengajian tinggi atau ijazah yang setaraf dengannya dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 3. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pembelajaran Pengalaman Sebelumnya (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan
 4. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

Syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana:

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang baik dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 2. Ijazah dalam bidang Perubatan atau Pergigian dari Universiti atau institusi pengajian tinggi atau ijazah yang setaraf dengannya dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
 3. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pembelajaran Pengalaman Sebelumnya (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan
 4. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam tempoh maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

 

 Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,010

845

1,535

3,390

2,380

5,770

Separuh Masa

885

625

1,085

2,595

1,710

7,725

Program Mod Kerja Kursus – Sepenuh Masa (Min 2 Sem) / Separuh Masa (Min 4 Sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

 

 Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa (Sarjana Sastera)

 • Kajian Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah Malaysia
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris

1,010

420

2,260

3,690

2,680

6,370

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Antropologi dan Sosiologi
 • Geografi
 • Sains Pembangunan
 • Pengajian Asia Timur
 • Linguistik
 • Pengurusan Komunikasi

1,010

420

2,260

3,690

2,680

6,370

Sepenuh Masa (Sarjana Pengurusan Persekitaran)

1,010

420

2,260

3,690

2,680

6,370

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Sains Politik

1,010

420

2,940

4,370

3,360

7,730

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Analisis Strategi dan Keselamatan
 • Psikologi Kaunseling
 • Psikologi Perkembangan
 • Pengajian Rasuah (UKM- SPRM)

1,010

420

3,220

4,650

3,640

8,290

Separuh Masa (Sarjana Sastera)

 • Kajian Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah Malaysia
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris

 

885

200

1,130

2,215

1,330

6,205

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Antropologi dan Sosiologi
 • Geografi
 • Sains Pembangunan
 • Pengajian Asia Timur
 • Linguistik
 • Pengurusan Komunikasi

885

200

1,130

2,215

1,330

6,205

Separuh Masa (Sarjana Pengurusan Persekitaran)

885

200

1,130

2,215

1,330

6,205

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Sains Politik

885

200

1,470

2,555

1,670

7,565

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Analisis Strategi dan Keselamatan
 • Psikologi Kaunseling
 • Psikologi Perkembangan
 • Pengajian Rasuah (UKM- SPRM)

885

200

1,610

2,695

1,810

8,125

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

 

 Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,410

1,085

3,450

5,945

4,535

10,480

Separuh Masa

1,285

815

2,400

4,500

3,215

14,145

Program Mod Kerja Kursus – Sepenuh Masa (Min 2 Sem) / Separuh Masa (Min 4 Sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

 

 Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa (Sarjana Sastera)

 • Kajian Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah Malaysia
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris

1,410

660

4,690

6,760

5,350

12,110

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Antropologi dan Sosiologi
 • Geografi
 • Sains Pembangunan
 • Pengajian Asia Timur
 • Linguistik
 • Pengurusan Komunikasi

1,410

 

6604,6906,7705,36012,130

Sepenuh Masa (Sarjana Pengurusan Persekitaran)

1,410

6,604,7006,770 5,360 12,130

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Sains Politik

1,410

660

6,060

8,130

6,720

14,850

Sepenuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Analisis Strategi dan Keselamatan
 • Psikologi Kaunseling
 • Psikologi Perkembangan
 • Pengajian Rasuah (UKM- SPRM)

1,410

660

6,620

8,690

7,280

15,970

Separuh Masa (Sarjana Sastera)

 • Kajian Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah Malaysia
 • Pengajian Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Pascakolonial dalam Bahasa Inggeris

 

1,285

390

2,350

4,025

2,740

12,245

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Antropologi dan Sosiologi
 • Geografi
 • Sains Pembangunan
 • Pengajian Asia Timur
 • Linguistik
 • Pengurusan Komunikasi

1,285

390

2,350

4,025

2,740

12,245

Separuh Masa (Sarjana Pengurusan Persekitaran)

1,285

390

2,350

4,025

2,740

12,245

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Sains Politik

1,285

390

3,030

4,705

3,420

14,965

Separuh Masa (Sarjana Sains Sosial)

 • Analisis Strategi dan Keselamatan
 • Psikologi Kaunseling
 • Psikologi Perkembangan
 • Pengajian Rasuah (UKM- SPRM)

1,285

390

3,310

4,985

3,700

16,085

Yuran tidak termasuk Personal Bond dan Visa Reference (VDR)
** Yuran tertakluk kepada perubahan semasa

Kenapa Memilih Program Ini?
 • Bekerjasama rapat dengan ahli fakulti yang menyelia penyelidikan.
 • Salah satu universiti yang berintensifkan penyelidikan terbesar di Malaysia.
 • UKM terlibat dalam penyelidikan bertaraf dunia merentasi pelbagai disiplin.
 • Kami adalah salah satu daripada 100 universiti teratas di dunia/QS World University Rankings 2020.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Ijazah: Sarjana Falsafah, Sarjana Sastera, Sarjana Sains Sosial, Sarjana Pengurusan Persekitaran

Tempoh:

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 6 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi:
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel : +603-8921 5145 / 5354
Faks: +603-8925 2836
Emel: shadira@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my/fssk

Hubungi

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik