Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Unit Arkitek

Apakah tugas/peranan Unit Arkitek?

Unit yang merancang, merekabentuk dan mengurus pembinaan projek-projek UKM merangkumi projek Rancangan Malaysia Lima Tahun, naiktaraf, ubahsuai dan lain-lain. selain itu juga, unit arkitek berperanan dalam memberi khidmat nasihat kepada pengguna, perunding, dan agensi luar seperti JKR mengikut rekabentuk dan garis panduan pembangunan projek UKM.

Siapakah kakitangan Unit Arkitek yang boleh dihubungi untuk urusan projek naiktaraf dan projek pembangunan?

Boleh berhubung terus dengan kakitangan terlibat melalui nombor talian telefon di dalam ruangan direktori di laman web JPP atau secara bertulis melalui surat ke alamat JPP, UKM, Bangi.