Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Unit Elektrik

Apakah skop tugas Unit Elektrik?

Skop tugas Unit Elektrik untuk kerja-kerja penyelenggaraan,  kerja naiktaraf, ubahsuai dan perkhidmatan adalah meliputi :

  • Sistem Elektrik Voltan Tinggi (HT)
  • Sistem Elektrik Voltan Rendah (LV)
  • Sistem Telefon
  • Sistem Audio Visual (projector, siaraya dan Papan Digital Elektronik)
  • Sistem Kamera Keselamatan (CCTV)
  • Pengurusan majlis (peralatan siaraya dan pendawaian elektrik sementara)

Apakah no. telefon yang perlu dihubungi jika berlaku gangguan bekalan elektrik?

  • Bengkel Unit Elektrik : +603-89215376/ 5959 (waktu berkerja 8.00 pagi – 5.00ptg)
  • Bahagian Keselamatan : +603-89214444 (selepas waktu pejabat dan cuti umum)
  • Kolej-Kolej Kediaman : +601115247046 [Pusat Khidmat Siswa, HEPA (USEHA) ]

Bagaimanakah cara untuk pengguna membuat laporan kerosakan kecil elektrik?

Aduan boleh dibuat secara atas talian (online) di dalam Sistem Maklum Balas dan Aduan UKM  (eFACT).

http://ewarga.ukm.my/efact/

Bagaimanakah cara untuk memohon pemasangan telefon bagi talian baru, pindah talian, talian selari dan naiktaraf talian?

Semua permohonan talian baru, pindah talian, talian selari dan naiktaraf talian sediada mestilah menggunakan borang permohonan dari laman web Jabatan Pendaftar (Bahagian Pentadbiran Am).

Semua borang yang telah siap diisi hendaklah dihantar ke Bahagian Pentadbiran Am, Jabatan Pendaftar untuk mendapat kelulusan. Sekiranya diluluskan, barulah pemasangan telefon akan dilaksanakan oleh bahagian telefon Unit Elektrik, JPP.

Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan Perkhidmatan Sistem Siaraya (Upacara) Dan Pendawaian Elektrik sementara?

Semua permohonan pinjaman sistem siaraya dan pendawaian elektrik sementara perlu diisi dalam masa 7 hari sebelum perkhidmatan diperlukan dengan menggunakan borang  tempahan peralatan majlis atas talian. Borang yang diisi lengkap dengan kelulusan pegawai/ketua perlu dicetak dan dihantar ke Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan untuk urusan kelulusan pinjaman.  JPP akan menghubungi pemohon dalam masa 3 hari bekerja untuk maklumbalas semula samada permohonan diluluskan atau tidak.

Adakah Unit Elektrik, JPP menyediakan khidmat nasihat kepakaran jika diperlukan?

Ya, pihak kami menyediakan khidmat nasihat kepakaran yang berkaitan dengan skop tugas kami. Anda boleh merujuk pegawai-pegawai yang berkaitan dalam direktori Unit Elektrik jika memerlukan khidmat nasihat dari kami.