Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Unit Lanskap

Apakah perkhidmatan yang di berikan oleh Unit Landskap?

  1. Membekal pokok hiasan tetap dan upacara
  2. Perkhidmatan pencantasan pokok
  3. Perkhidmatan pembersihan pokok yang  telah tumbang
  4. Penjagaan taman hiasan, kolam dan hutan

Mengapakah unit landskap tidak menyediakan hiasan tetap dari jenis pokok semusim (annuals)

  1. Penjagaan dan kos yang terlalu tinggi
  2. Tempoh jangka hayat yang terlalu singkat

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan perkhidmatan pokok bunga hiasan untuk majlis.

  1. Pemohon perlu mengisi borang yang boleh didapati dalam laman web JPP www.ukm.my/jpp.
  2. Borang permohonan perlulah sampai selewat-lewatnya 7 hari sebelum majlis dijalankan
  3. Unit landskap akan menghantar permintaan dari pihak pemohon sehari sebelum majlis dijalankan

Mengapakah JPP tidak terus menebang pokok yang dianggap merbahaya kepada pengguna?

JPP perlu membuat pemeriksaan dan penilaian terhadap pokok tersebut dan memberi laporan kepada pihak lestari untuk mendapatkan kelulusan/kebenaran

Adakah pihak Unit Landskap menyedikan perkhidmatan sewa beli pokok?

Ya. Pihak Unit Landskap menyedikan perkhidmatan sewa beli pokok.