Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Unit Pengurusan Tenaga

Apakah skop tugas Unit Pengurusan Tenaga?

  1. Mengaudit, menganalisa, membuat laporan dan menyimpan rekod berkenaan jumlah penggunaam tenaga elektrik memenuhi kehendak EMEER 20118 (P.u(a)444).
  2. Membuat pelaporan kepada Suruhanjaya Tenaga sebagaimana keperluan undang-undang EMEER 2008 (penggunaan tenaga elektrik KWH enam bulan berturut-turut)
  3. Menasihati pengguna dalam membangunkan dan melaksanakan langkah bagi memastikan pengurusan tenaga dan utiliti dengan cekap(khidmat pakar).
  4. Memantau prestasi kontraktor bagi kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan tenaga & utiliti supaya mengikut prosedur, peratutran-peraturan dan masa yang ditetapkan seperti pemasangan Digital power Meter(Sub-metering) & CT Metering dan lain-lain berkaitan.
  5. Memantau keberkesanan perlaksanaan langkah pengurusan tenaga & utiliti dengan cekap
  6. Membuat analisa penggunaan elektrik beserta mendapatkan baseline@ Bulding Energy Index(BEI) untuk Kampus Bangi serta setiap bangunan PTj terpilih untuk membandingkan dengan Index Piawai sedia ada berdasarkan keluasan ruang(m2) atau jumlah bilangan warga mengikut PTj.
  7. Menyemak bacaan parameter dari peralatan pengukuran tenaga & utiliti seperti logger, thermal imager, clamp meter dan lain-lain bagi menyediakan laporan analisa menggunakan perisisan berkaitan di lokasi/lapangan yang ditentukan oleh pihak Prasarana-UKM.
  8. Mengumpul, menganalisa membuat laporan dan menyimpan rekod penggunaan tenaga & utiliti bulanan(elektrik, air dan telefon) untuk Kampus Induk UKM Bangi dan cawangan luar serta bangunan-bangunan PTj.
  9. Membentang laporan berkala kepada Pengurusan Tertinggi UKM & Jawatankuasa Penjimatan UKM

Apakah tarif elektrik TNB di UKM Kampus Bangi?

Tarif TNB – C2 Perdagangan

Waktu puncak (8.00 pagi – 10.00 malam)           – RM 0.365/kWj

Waktu laur puncak ( 10.00 malam – 8.00 pagi ) – RM0.224/kWj

Kehendak Maksima Waktu Puncak                       – RM 45.10/kWj

 

Apakah tarif air SYABAS di UKM Kampus Bangi?

Tarif Syabas

12 – Bahagian Kerajaan

RM 1.61/Meter padu m3

 

 

 

Apakah maksud kecekapan tenaga?

Cara penggunaan tenaga dengan jumlah yang sama atau kurang dan menghasilkan keputusan/output yang lebih baik. Penggunaan tenaga yang kurang untuk menyempurnakan kerja yang serupa atau menikmati keselesaan yang sama.

Apakah maksud penjimatan tenaga?

Ia dicapai melalui penggunaan tenaga secara cekap, seperti memadamkan lampu dan peralatan elektrik apabila tidak diperlukan, menggunakan cahaya matahari dan lain-lain. Tidak melibatkan kos dan memerlukan perubahan tingkah laku pengguna sahaja. Penjimatan tenaga boleh digunakan dalm semua sektor.

Apakah maksud pengurusan tenaga?

Merupakan pelaksanaan menyeluruh dalam mencari fakta, perancangan, peningkatan dan penilaian untuk mendapatkan keuntungan dengan pengurangan kos.

Adakah Unit Pengurusan Tenaga, Prasarana-UKM menyediakan khidmat nasihat kepakaran jika diperlukan?

Ya, pihak kami menyediakan khidmat nasihat kepakaran yang berkaitan dengan skop tugas kami.  Anda boleh merujuk pegawai-pegawai yang berkaitan dalam direktori Unit Pengurusan Tenaga jika memerlukan khidmat nasihat kami.