Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasarana UKM

Ukur Bahan

ENCIK MOHD FAIZAL BIN ABDUL RAHIM

Ketua Unit


ENCIK MUHAMMAD ASHRAF BIN ZAHARI


ENCIK MOHD MUFLEH BIN BUDAH @ UDAH


ENCIK ZURAIDI BIN MAJID


PUAN MAZLIN BINTI MALEK


PUAN NOOR FAJARIAH BINTI MOHD SARIF


ENCIK MOHD HAZARDI BIN RAMLI


ENCIK MOHAMAD HAZIM BIN MOHAMAD DASUKI