Prasiswazah FST

 Fakulti Sains & Teknologi

Program Fizik

  1. UK-6-441-001- Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik) – mod pengajianĀ  3 laluan

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Ketua Program di menu Direktori Ketua Program

Bagi mendapatkan silibus penuh program di menuĀ Buku Panduan Prasiswazah