Jabatan Sains Kimia

Terdapat 3 Program ditawarkan:

  1. KS16 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia) – mod pengajian  3u1i
  2. KS21 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia) – mod pengajian 3u1i
  3. KS22 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Oleokimia) – mod pengajian 2u2i

* mod pengajian dalam silibus program.

  • 3u1i : 3 tahun di UKM, 1 tahun di Industri
  • 2u2i : 2 tahun di UKM, 2 tahun di Industri

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Ketua Program di menu Direktori Ketua Program

Bagi mendapatkan silibus penuh program di menu Buku Panduan Prasiswazah