Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Arkib Berita

Greetings from the Centre for International Engagement (CIE), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)!

We are pleased to inform you that Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) will be hosting the Asia Summer Program 2021 (ASP 2021) and it will be conducted fully online from

HEBAHAN: PENAWARAN KURSUS AKADEMIK KEUSAHAWANAN UKM-CESMED SEMESTER 1, SESI AKADEMIK 2021/2022

CMIE 1213 – Pembangunan Perusahaan Mikro dan Kecil CMIE 2313 – Keusahawanan Sosial CMIE 3013 – Inovasi Produk dan Keusahawanan