PROGRAM SEMINAR PERSEDIAAN BAKAL GRADUAN 2022, FST,UKM x PERKESO