Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

UK-6-541-003 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan) – mod pengajian 3 laluan

 

 

* mod pengajian  3 laluan adalah laluan Kesarjanaan, Industri dan Keusahawanan dalam silibus program.