Proses dan Borang atas Talian

Borang dan Garis Panduan yang tidak disenaraikan boleh diperolehi di SMP Web

  1. Borang Pendaftaran atau Perubahan Kursus/Program
  2. Proses Pemindahan Kredit secara Menegak (Keputusan dari Diploma/Setaraf)
  3. Proses Pemindahan Kredit secara Mendatar (Keputusan dari Program Sarjanamuda yang lain)
  4. Proses Penukaran Program  Pengajian.
  5. Proses Permohonan Tenaga Pengajar Sambilan (Pensyarah Sambilan/Tutor/Demonstrator)*
  6. Proses Pembiayaan Aktiviti Pelajar*

7. Proses Permohonan Menganjurkan Kerjalapangan / Lawatan FST

8. Penyediaan Dokumen bagi Semakan Maklumat Kursus

9. Borang Penilaian Latihan Industri

Borang Penilaian Prestasi LAI

10. Borang Permohonan Melakukan Kerja Di Luar Waktu Pejabat

BORANG MELAKUKAN KERJA LUAR WAKTU PEJABAT