Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Proses dan Borang atas Talian

Borang dan Garis Panduan yang tidak disenaraikan boleh diperolehi di SMP Web

  1. Borang Pendaftaran atau Perubahan Kursus/Program

2. Proses Pemindahan Kredit secara Menegak (Keputusan dari Diploma/Setaraf)

3. Proses Pemindahan Kredit secara Mendatar (Keputusan dari Program Sarjanamuda yang lain)

4. Proses Penukaran Program  Pengajian.

5. Proses Permohonan Tenaga Pengajar Sambilan (Pensyarah Sambilan/Tutor/Demonstrator)*

6. Proses Pembiayaan Aktiviti Pelajar*

7. Proses Permohonan Menganjurkan Kerjalapangan / Lawatan FST

8. Penyediaan Dokumen bagi Semakan Maklumat Kursus

9. Borang Penilaian Latihan Industri

10. Borang Permohonan Melakukan Kerja Di Luar Waktu Pejabat