Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Pembantu Tadbir Kanan N22

Puan Azlina Sulaiman

Bidang Tugas

Bertanggungjawab menguruskan/memastikan semua urusan Sekretariat Prasiswazah

Pengurusan Akademik:

  • Program Bioteknologi Tumbuhan
  • Program Bioteknologi dengan Pengurusan
  • Program Mikrobiologi
  • Program Biokimia
  • Program Bioinformatik
  • Program Genetik
  • Program Sains Sekitaran