Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Puan Atikah Hashim

Bidang Tugas

Rekod dan Hebahan Kejayaan Pelajar/ Pengajaran dan Pembelajaran

Pengurusan Akademik:

 • Program Kimia
 • Program Teknologi Kimia
 • Program Oleokimia
 • Program Sains Makanan dan Pemakanan
 • Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan
 • Program Sains Laut

 


Puan Nor Farhana Zalkifli

Bidang Tugas

Pengurusan Permohonan Tukar Taraf Kursus Prasiswazah FST

Pengurusan Akademik:

 • Program Matematik
 • Program Statistik
 • Program Sains Aktuari
 • Program Geologi
 • Program Biologi