Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Setiausaha Pejabat N29

Puan Hasnoor Binti Ali

Bidang Tugas

Menjadi pembantu untuk:

  • Timbalan Dekan (Prasiswazah)
  • Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar)
  • Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)
  • Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)