Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Video 3M

Video Taklimat Program

Video Taklimat Program Biologi

Video Taklimat Program Sains Sekitaran

Video Taklimat Program Sains Laut

Video Taklimat Program Matematik

Video Taklimat Program Sains Aktuari

Video Taklimat Program Statistik

Video Taklimat Program Sains Bahan

Video Taklimat Program Sains Nuklear

Video Taklimat Program Fizik

Video Taklimat Program Kimia

Video Taklimat Program Teknologi Kimia

Video Taklimat Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

Video Taklimat Program Sains Makanan dan Pemakanan

Video Taklimat Program Bioinformatik

Video Taklimat Program Biokimia

Video Taklimat Program Mikrobiologi

Video Taklimat Program Genetik

Video Taklimat Program Bioteknologi Tumbuhan

Video Taklimat Program Bioteknologi Dengan Pengurusan