Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT)

HASIL PEMBELAJARAN

Hasil Pembelajaran 1

Menunjukkan pengetahuan asas pengajaran dan pembelajaran kontemporari dan futuristik.

Hasil Pembelajaran 2

Menunjukkan kemahiran mengurus kursus mengikut keperluan jaminan kualiti.

Hasil Pembelajaran 3

Menunjukkan kemahiran digital yang boleh diaplikasikan dalam persekitaran pendidikan.

Hasil Pembelajaran 4

Menunjukkan kemahiran praktikal asas penyediaan, pelaksanaan dan penilaian aktiviti pembelajaran berkesan.

Hasil Pembelajaran 5

Mengenalpasti ciri - ciri minda pengamal penyelidik yang sejajar dengan falsafah pengajaran dan pembelajaran.

MODUL PEMBELAJARAN

SPPPT merangkumi 5 modul yang direka khusus untuk memantapkan pengajaran di UKM

MODUL 1

Penetapan Minda : Pendidik di Universiti Awam

MODUL 2

Penjajaran Konstruktif : Prinsip dan Pelaksanaan

MODUL 3

Reka Bentuk Semula Sumber Pembelajaran

MODUL 4

Reka Bentuk Semula Pengalaman Pembelajaran (ReLEx)

MODUL 5

Merekabentuk Semula Penilaian Pembelajaran

PENYELARAS MODUL

Modul 1

Prof Dr. Ahmad Kamal Ariffin

Modul 2

Prof  Madya Dr. Azmin Sham Rambely

Modul 3

Dr.  Muhammad Helmi

Modul 4

Dr.  Harwati Hashim

Modul 5

Dr.  Siti Mistima

PENAWARAN KURSUS

PRASYARAT KURSUS

Peserta perlu mengikuti dengan jayanya semua kursus yang lain sebelum mengikuti kursus Merekabentuk Semula Penilaian Pembelajaran

TAWARAN KURSUS

Kursus ditawarkan secara teradun iaitu dalam talian dan bersemuka

PENAWARAN KREDIT

Setiap kursus bernilai 1 kredit/ 40 jam SLT

CARA MEMOHON

Permohonan kursus boleh dibuat di sistem http://www.ukm.my/espel

SEBARANG PERTANYAAN

Untuk maklumat lebih lanjut, hubungi kami. Kami berbesar hati untuk menerangkan.