Hubungi

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Aras 4,Bangunan Canselori,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi,

Selangor, MALAYSIA.

 

Urus Setia Kursus Pembelajaran Berterusan : 03- 89215856/4716

Urus Setia Kursus Pembangunan Kompetensi : 03 -89213144/ 3060

Urus Setia Kursus Pembangunan Kepimpinan: 03- 89214767/ 4992

Urus Setia Program Transformasi Minda: 03-89213026/ 5466

 

Faks : 03-89214466

Emel: profesional-ukm@ukm.edu.my