Panduan Pengguna UrusBakat

Cari Panduan


Sila pilih kategori pengguna di bawah untuk mencapai panduan UrusBakat yang berkaitan.


Soalan Lazim

PENTADBIR

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

Jawapan:

Category: PENTADBIR

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan.

PESERTA KURSUS

Anda tidak dibenarkan mengikuti suatu program latihan tanpa kebenaran Ketua Jabatan/Penyelia tuan/puan kerana tuan/puan mungkin perlu meninggalkan stesen kerja untuk suatu tempoh. Perakuan dari Ketua Jabatan/Penyelia tuan/puan diperlukan untuk membolehkan tuan/puan meninggalkan pejabat atau stesen kerja ketika latihan.

Category: PESERTA KURSUS

Kemungkinan latihan berkenaan telah dikhususkan untuk kumpulan khusus atau sasaran peserta yang dikenalpasti oleh penganjur. Sila hubungi penganjur/urus setia latihan tersebut untuk maklumat lebih lanjut.

Category: PESERTA KURSUS

Sila berhubung dengan pihak penganjur (urusetia) untuk mengetahui sama ada slot tuan/puan masih ada atau telah diberi kepada pemohon lain. Sekiranya masih terdapat ruang, urus setia boleh menukar status pengesahan kehadiran tuan/puan.

Category: PESERTA KURSUS

Tarikh akhir bagi pengesahan kehadiran adalah seminggu.

Category: PESERTA KURSUS

Anda boleh mengenal pasti kategori latihan yang perlu anda penuhi dengan menyemak kesesuaian latihan dengan ketua (Penilai 1) di pusat tanggungjawab (PTj) anda untuk kategori latihan yang perlu dipenuhi.

Category: PESERTA KURSUS

Jika anda ingin mengetahui sekiranya latihan itu sesuai dengan saya atau tidak anda boleh menyemak kesesuaian latihan dengan ketua (Penilai 1) di pusat tanggungjawab (PTj) masing-masing.

Category: PESERTA KURSUS

Anda tidak dipilih sedangkan telah membuat permohonan awal kerana pemilihan peserta berdasarkan permohonan terawal mengikut kapasiti latihan yang berkaitan dan pemilihan ini adalah secara automatik di dalam sistem.

Category: PESERTA KURSUS

Ya, anda boleh memohon latihan semula sekiranya anda gagal. Mungkin beberapa faktor yang membuatkan permohonan anda gagal semasa memohon latihan antaranya peserta sudah penuh atau nama anda baru memohon untuk latihan tersebut.

Category: PESERTA KURSUS

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

Anda boleh melihat jadual latihan dengan menggunakan fungsi carian yang disediakan di muka depan Sistem UrusBakat. Masukkan kata kunci carian dan klik butang carian.

Anda juga boleh mempelajari tentang paparan jadual latihan menerusi video ini.

Category: PESERTA KURSUS

URUS SETIA

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

Jawapan:

Category: URUS SETIA


Contoh glosari: Perkhidmatan ?

Perkhidmatan dalam konteks pengurusan latihan adalah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada program atau latihan yang diwajibkan bagi tujuan pengesahan jawatan seperti Program Transformasi Minda atau Program Sijil Profesional Pengajaran dan Pembelajaran UKM.

Glosari UrusBakat.