Panduan Pengguna UrusBakat

Selamat datang ke laman bantuan pengguna UrusBakat. Laman ini menyediakan panduan pengguna untuk menggunakan Sistem Pengurusan Pembangunan Bakat UKM yang baharu yang dikenali sebagai UrusBakat. Panduan pengguna dibahagikan mengikut kategori pengguna.

Sila pilih kategori pengguna di bawah untuk mencapai panduan penggunaan UrusBakat:


Contoh glosari: Perkhidmatan ?

Perkhidmatan dalam konteks pengurusan latihan adalah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada program atau latihan yang diwajibkan bagi tujuan pengesahan jawatan seperti Program Transformasi Minda atau Program Sijil Profesional Pengajaran dan Pembelajaran UKM.

Glosari UrusBakat.