Panduan Pengguna UrusBakat

Cari Panduan


Sila pilih kategori pengguna di bawah untuk mencapai panduan UrusBakat yang berkaitan.


Soalan Lazim

PENTADBIR

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

PESERTA KURSUS

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

URUS SETIA

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

Jawapan:

Category: URUS SETIA


Contoh glosari: Perkhidmatan ?

Perkhidmatan dalam konteks pengurusan latihan adalah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada program atau latihan yang diwajibkan bagi tujuan pengesahan jawatan seperti Program Transformasi Minda atau Program Sijil Profesional Pengajaran dan Pembelajaran UKM.

Glosari UrusBakat.