Latar Belakang

PENUBUHAN PTj 

Diluluskan penubuhan sebagai PTj dalam Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil.7/2014. Ditubuhkan pada 1 Jun 2014.   

PERANAN UTAMA PTj 

 • Menganjurkan program latihan untuk Staf Akademik, Pengurusan & Profesional dan Pelaksana dengan terancang dan sistematik.
 • Memastikan pembangunan kepimpinan UKM terlaksana dengan strategik dan berwawasan. 
 • Membantu UKM menjana dana melalui program-program latihan yang sesuai.

SINGKATAN NAMA PUSAT

Istilah Profesional menonjolkan visi dan misi PTj. Nama Profesional-UKM yang ringkas dan bertepatan dengan peranan PTj akan memudahkan usaha mengetengahkan dan mempromosi fungsi PTj kepada warga UKM, selain menyerlahkan peranan dan wawasannya secara yang mudah difahami.

————————————————————————

PORTFOLIO PUSAT

Perkhidmatan

 • Program Suai Tugas Staf Baharu
 • Program Transformasi Minda (PTM)
 • Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT)
 • Kursus Persediaan Cuti Belajar

Pembangunan Kompetensi

 • Program Kemajuan Kerjaya (Generik dan Fungsian)
 • Kursus Kompetensi bagi Staf Akademik, Pengurusan & Profesional dan Pelaksana
 • Program Sangkutan

Pembelajaran Berterusan

 • Program Doktor Pendidikan Tinggi (EdD) 
 • Program Sarjana Pentadbiran Awam dan Kepimpinan (SPeAK)

Kepimpinan

 • Program Suai Tugas Ahli Lembaga Pengarah Universiti
 • Program Pentadbir Akademik dan Pemimpin Kanan Universiti
 • Terma Rujukan Pentadbir Akademik
 • Syarahan Kepimpinan
 • Pemprofilan Kepimpinan
 • Subject Matter Expert (SME)
 • Pelan Pewarisan