PELANTIKAN PENGARAH (PROF.MADYA DR.MOHD SUHAIMI MOHAMAD)