Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Cik Juriah Mhd Sarif


Encik Mohamad Rafidzi Md Yusof


Encik Mohd Fauzi Parmin


Encik Muhammad Faris Rusihan Anuar


Puan Shaidatulnurahim Mohd Bakir


Puan Ruhil Haryati Abdul Karim


Encik Muhammad Izzat Fakhri Ikhsan


Mohd Fikri Khairuddin bin Abu Bakar


Cik Bismi Nurul Ain Jannah Binti Mohd Mahthir