Bolehkah saya hadir latihan tertentu walaupun tidak membuat permohonan melalui sistem?

Anda tidak dibenarkan mengikuti suatu program latihan tanpa kebenaran Ketua Jabatan/Penyelia tuan/puan kerana tuan/puan mungkin perlu meninggalkan stesen kerja untuk suatu tempoh. Perakuan dari Ketua Jabatan/Penyelia tuan/puan diperlukan untuk membolehkan tuan/puan meninggalkan pejabat atau stesen kerja ketika latihan.

Category: PESERTA KURSUS