Misi, Visi, & Objektif

Misi

Merancang dan melaksana Pelan Pembangunan Sumber Manusia ke arah melahirkan warga kerja kompeten

Visi

Menjadi pusat pembangunan sumber manusia di Malaysia dan serantau rujukan

Objektif

  • Merancang dan mengurus program-program Pembangunan Kompetensi staf UKM;
  • Merancang dan melaksanakan program Pembelajaran Berterusan untuk staf UKM;
  • Membangunkan polisi dan dasar Pelan Pewarisan Pentadbir Akademik UKM serta melaksanakan program