KENYATAAN MEDIA, PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) : LARANGAN MEMUNGUT WANG ATAU SUMBANGAN BAGI MAKSUD KHAIRAT DAN FAEDAH ORANG ISLAM DI NEGERI SELANGOR TANPA KEBENARAN MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)