MEDIA RASMI PUSAT ISLAM UKM

> Lawati Facebook Rasmi  ” PUSAT ISLAM UKM  ” Untuk Mendapatkan Info-Info Terkini Berkaitan Aktiviti & Kuliah Agama

Klik URL : https://www.facebook.com/pusatislam.ukm

> Lawati Instagram Rasmi  ” PUSAT ISLAM UKM  ” Untuk Mendapatkan Info-Info Terkini Berkaitan Aktiviti & Tarikh-Tarikh Kuliah Agama Di Masjid UKM

Klik URL : https://www.instagram.com/pusatislamukm/

> Lawati Twitter Rasmi  ” PUSAT ISLAM UKM  ” Untuk Mendapatkan Info-Info Terkini Berkaitan Aktiviti & Tarikh-Tarikh Kuliah Agama Di Masjid UKM

Klik URL : https://twitter.com/pusatislamukm

Lawati Facebook Rasmi  ” BAHAGIAN ZAKAT, PUSAT ISLAM UKM  ” Untuk Mendapatkan Info-Info Terkini Berkaitan Agihan Zakat, Kutipan Zakat & Bantuan Zakat

Klik URL : https://www.facebook.com/TabungAmanahZakatUKM