SUNAT TIDAK MEMOTONG KUKU & RAMBUT BAGI MEREKA YANG MELALUKAN IBADAH KORBAN

Disunatkan Tidak Memotong Kuku Dan Rambut Bagi Mereka Yang Melakukan Ibadah Korban Daripada Ummu Salamah RA, Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, Janganlah dia mengambil satu apa pun (yakni memotong) daripada rambutnya, mahupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban.