Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

TERAS UTAMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visi

Penjulang Seni Budaya & Warisan Yang Unggul

Misi

Mengangkat karya-karya seni bersifat Kebangsaan dan mendapat pengiktirafan di persada Antarabangsa

 

Objektif

  • Memartabatkan Seni Budaya Tinggi (high custody)
  • Mengaruspedanakan Seni Tradisi Kontemporari (Glokal) yang diiktiraf diPeringkat Antarabangsa
  • Melahirkan Pemimpin pelajar yang berjiwa Kebangsaan serta genius Seni
  • Menginterasikan Seni Budaya bersifat Kebangsaan untuk menyemarakan perpaduan dikalangan rakyat Malaysia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peranan Pusat Kebudayaan Universiti

  • Menjadi Pusat Perkhidmatan yang berkualiti dan menyeluruh dalam mengintegrasikan seni dan budaya ilmu berteraskan Warisan Budaya
  • Menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Aktiviti kesenian dan Kebudayaan peringkat Kebangsaan, Serantau dan Antarabangsa
  • Menjadi Pusat yang memberi perkongsian kepakaran dan khidmat nasihat dalam pembangunan komuniti dengan memperkasakan jalinan kerjasama strategik
  • Menjadi Pusat yang merancang, melaksana dan memantau program Kebudayaan oleh warga UKM

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________