Unit Pemerkasaan

Ketua Unit Pemerkasaan
Pegawai Kebudayaan B41

Rosmalinda Abu Samah

Pegawai Kebudayaan B31

Bidang TugasPengurusan Pemerkasaan Jaringan & Hubungan Luar
 Pengurusan Harta Intelek
 Pengurusan Modul Kebudayaan & Kesenian
 Pengurusan Galeri Seni & Bilik Sumber
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjana Pengurusan Persembahan Seni
MA (Hons) UKMalaysia
 Sarjanamuda Tari dengan Kepujian – Koreografi
 B.Dance (Hons) ASKebangsaan

 

Pembentang Kertas Kerja

  • Seminar Pengajian Melayu, UKM (2017)
  • International Conference on Development, Environment and Society 2017, Unimas (ICDES 17)

Berpengalaman dalam bidang seni tari. Pernah menggalas tugas sebagai koreografer bagi Pusat Kebudayaan & Kumpulan Aadyamaatra selama 15 tahun.