Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Unit Pemerkasaan

Ketua Unit Pemerkasaan
Pegawai Kebudayaan B41

Rosmalinda Abu Samah

Pegawai Kebudayaan B38

Bidang TugasPengurusan Pemerkasaan Jaringan & Hubungan Luar
 Pengurusan Harta Intelek
 Pengurusan Modul Kebudayaan & Kesenian
 Pengurusan Galeri Seni & Bilik Sumber
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjana Pengurusan Persembahan Seni
MA (Hons) UKMalaysia
 Sarjanamuda Tari dengan Kepujian – Koreografi
 B.Dance (Hons) ASKebangsaan