Unit Penerbitan & Penyelidikan

Zaiton Hasan

Ketua Unit Penyelidikan & Penerbitan
Pegawai Kebudayaan B44

Bidang Tugas Ketua Jaminan Kualiti
  Penerbitan Buku / Majalah (Ilmiah / separa ilmiah / berkala)
  Penyelidikan & Pemuliharaan Seni Budaya
  Pengurusan Acara
  Publisiti & Promosi
  Tradisi Lisan / Pantun
 
Kelayakan Akademik / Sijil Kemahiran Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi)
B.Sc (Hons) UKMalaysia

Amar Baharudin

Pegawai Kebudayaan B31

Bidang Tugas Rakaman & Penerbitan Video
  Publisiti / Laman Web / Media Sosial
  Pengurusan Acara
  Pengacaraan
 
Kelayakan Akademik / Sijil Kemahiran Sarjana Pentadbiran Perniagaan – Kewangan
MBA (Hons) UKMalaysia
Sarjanamuda Teknologi dan Sains Maklumat – Komputeran Industri
B.IT (Hons) UKMalaysia

Siti Norazilah Saharom

Pereka B29

Bidang TugasRekabentuk Grafik (Cetak & Elektronik)
 Publisiti (Grafik)
 Penerbitan Buku Ilmiah / Separa Ilmiah / Berkala
 Khidmat Nasihat (Seni Rekabentuk)
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranDiploma Seni Reka & Lukis (Grafik & Media Digital)