Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Unit Penyelidikan & Penerbitan

Zaiton Hasan

Ketua Unit Penyelidikan & Penerbitan
Pegawai Kebudayaan B44

Bidang TugasKetua Jaminan Kualiti
 Penerbitan Buku / Majalah (Ilmiah / Separa Ilmiah / Berkala)
 Penyelidikan & Pemuliharaan Seni Budaya
 Pengurusan Acara
 Publisiti & Promosi
 Tradisi Lisan / Pantun
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian – Komunikasi
B.Sc (Hons) UKMalaysia

Siti Norazilah Saharom

Pereka B32

Bidang TugasRekabentuk Grafik (Cetak & Elektronik)
 Publisiti (Grafik)
 Penerbitan Buku Ilmiah / Separa Ilmiah / Berkala
 Khidmat Nasihat (Seni Rekabentuk)
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranDiploma Seni Reka & Lukis (Grafik & Media Digital)

Amar Baharudin

Pegawai Kebudayaan B31

Bidang Tugas Rakaman & Penerbitan Video
  Publisiti / Laman Web / Media Sosial
  Pengurusan Acara
  Pengacaraan
 
Kelayakan Akademik / Sijil Kemahiran Sarjana Pentadbiran Perniagaan – Kewangan
MBA (Hons) UKMalaysia
Sarjanamuda Teknologi dan Sains Maklumat – Komputeran Industri
B.IT (Hons) UKMalaysia