Hadiah Buku Inovasi MTDC 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa proses pencalonan Hadiah Buku Inovasi  MTDC 2020 mula dibuka pada 30 Jun 2020 sehingga 4 Ogos 2020. Pelajar pascasiswazah Sarjana Mod Penyelidikan dan Doktor Falsafah yang akan bergraduat pada tahun 2020 dan memenuhi kriteria permohonan adalah dijemput untuk membuat permohonan.

Fakulti/Institut dengan ini dijemput untuk menghebahkan pembukaan pencalonan bagi anugerah yang tersebut di atas kepada semua kakitangan akademik dan seterusnya kepada para pelajar pascasiswazah yang layak.

Calon yang layak dijemput membuat permohonan di https://bit.ly/MTDC2020.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada awardsandscholarship@ukm.edu.my dengan menamakan tajuk emel “Pertanyaan Mengenai Hadiah Buku Inovasi MTDC”.

  1. Kriteria Pencalonan Hadiah Buku Inovasi MTDC Kategori Sains & Teknologi 2020
  2. Kriteria Pencalonan Hadiah Buku Inovasi MTDC Kategori Sains Sosial 2020
  3. Panduan Permohonan Hadiah Buku Inovasi MTDC 2020