Biasiswa Naib Canselor UKM

 

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Biasiswa Naib Canselor UKM Emas dan Biasiswa Naib Canselor UKM Perak kepada calon pelajar cemerlang dalam dan luar negara  yang bakal mengikuti pengajian Sarjana dan Doktor Falsafah (secara penyelidikan) di UKM secara sepenuh masa*.

Borang dan dokumen sokongan yang telah lengkap boleh dimajukan kepada Pusat Siswazah UKM di awardsandscholarship@ukm.edu.my  sebelum 6 Julai 2020.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut sukacita Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia Biasiswa Naib Canselor Emas dan Perak melalui emel awardsandscholarship@ukm.edu.my

Klik dibawah untuk muat turun:-

*Permohonan bagi Sarjana atau Doktor Falsafah UKM perlu dibuat terlebih dahulu melalui http://www.ukm.my/join