Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

UKM Graduate Centre

Galeri

Gallery Cover

Sesi Taklimat MyBrain Siri 2

Tarikh: 12/03/2018
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

Sesi Taklimat MyBrain

Tarikh: 06/03/2018
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

3MT Separuh Akhir

Tarikh: 01/03/2018
Foto oleh: Mohd Hafiz

Gallery Cover

The UKM Graduate Centre Workshop Series 3/2018: SPSS for Beginners

Tarikh: 14/02/2018
Foto oleh: Mohd Hafiz